2º Informática de Oficina (FPB)

Operacións Auxiliares para a Configuración e a Explotación (2021-2022)
Miguel Pérez Tumbeiro

Operacións Auxiliares para a Configuración e a Explotación (2021-2022)

Implantación e Mantemento de Redes para a Transmisión de Datos (2020-2021)
Juan Manuel Carballo Lamas

Implantación e Mantemento de Redes para a Transmisión de Datos (2020-2021)

Módulo de 2º curso do C.B. de Informática de Oficina, con un total de 206 horas que serán impartidas en 9 sesións semanais

Implantación e Mantemento de Redes para a Transmisión de Datos (2019-2020)
Jose Estévez Rey

Implantación e Mantemento de Redes para a Transmisión de Datos (2019-2020)

Curso do módulo de Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos correspondente ó segundo curso do ciclo básico de FP Informática de oficina.