1º Desenvolvemento de Aplicacións Web

 

Linguaxes de Marcas e Sistemas Xestores de Información (2021-2022)
Sofía Guzmán DomínguezLuis Enrique Paradela González

Linguaxes de Marcas e Sistemas Xestores de Información (2021-2022)

Curso del módulo de Linguaxes de Marcas e SXI correspondiente al primer curso del ciclo superior de Desenvolvemento de aplicacións web.

Programación - Pendentes (2021-2022)
Amador Abelleira Gómez

Programación - Pendentes (2021-2022)

Introducción a la programación utilizando el lenguaje Java.

Curso para alumnos con la materia pendiente.

Programación (2021-2022)
Amador Abelleira Gómez

Programación (2021-2022)

Introducción a la programación utilizando el lenguaje Java.

Sistemas Informáticos: Pendentes 2019-2020
Jose Estévez Rey

Sistemas Informáticos: Pendentes 2019-2020

Canle para a recuperación do módulo Sistemas informáticos de 1º curso de DAW.

Programación (2020-2021)
Amador Abelleira Gómez

Programación (2020-2021)

Introducción a la programación utilizando el lenguaje Java.

Sistemas Informáticos (2020-2021)
Jose Estévez Rey

Sistemas Informáticos (2020-2021)

Curso do módulo de Sistemas informáticos correspondente ó primeiro curso do ciclo superior de Desenvolvemento de aplicacións web.