2º Desenvolvemento de Aplicacións Web

 Proxecto de Desenvolvemento de Aplicacións Web (PFC - Xuño 2022)
Amador Abelleira GómezLuisa AreánAgustín Blanco SantosJosé María Fernández GonzálezJavier Fondevila GómezLuis Roberto Janeiro RodríguezJoaquin ListonJosé Manuel Sierra González

Proxecto de Desenvolvemento de Aplicacións Web (PFC - Xuño 2022)

A realización do proxecto ven a poñer en valor os coñecementos adquiridos ó longo do ciclo formativo. O conxunto de actividades desempeñadas nos diferentes módulos agrupanse para a creación dunha única actividade que as inclúe a todas.

Sistemas Informaticos - Pendentes (2021-2022)

Sistemas Informaticos - Pendentes (2021-2022)

Curso do módulo de Sistemas informáticos correspondente ó primeiro curso do ciclo superior de Desenvolvemento de aplicacións web.

Proxecto de Desenvolvemento de Aplicacións Web (PFC - Marzo 2022)
Amador Abelleira GómezLuisa AreánAgustín Blanco SantosJosé María Fernández GonzálezJavier Fondevila GómezLuis Roberto Janeiro RodríguezJoaquin ListonJosé Manuel Sierra González

Proxecto de Desenvolvemento de Aplicacións Web (PFC - Marzo 2022)

A realización do proxecto ven a poñer en valor os coñecementos adquiridos ó longo do ciclo formativo. O conxunto de actividades desempeñadas nos diferentes módulos agrupanse para a creación dunha única actividade que as inclúe a todas.

Proxecto de Desenvolvemento de Aplicacións Web (PFC - Decembro 2021)
Amador Abelleira GómezLuisa AreánAgustín Blanco SantosJosé María Fernández GonzálezJavier Fondevila GómezLuis Roberto Janeiro RodríguezJoaquin ListonJosé Manuel Sierra González

Proxecto de Desenvolvemento de Aplicacións Web (PFC - Decembro 2021)

A realización do proxecto ven a poñer en valor os coñecementos adquiridos ó longo do ciclo formativo. O conxunto de actividades desempeñadas nos diferentes módulos agrupanse para a creación dunha única actividade que as inclúe a todas.

Deseño de Interfaces Web (2021-2022)
José María Fernández González

Deseño de Interfaces Web (2021-2022)

Módulo de 2º curso do Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web con un total de 157 horas que se repartirán ao longo do curso en 9 sesións semanais.

Despregamento de Aplicacións Web (2020-2021)
Juan Manuel Carballo Lamas

Despregamento de Aplicacións Web (2020-2021)

Módulo de 2º curso do C.S. de Desenvolvemento de Aplicacións Web, con un total de 88 horas que serán impartidas en 5 sesións semanais

Deseño de Interfaces Web (2020-2021)
Luis Roberto Janeiro RodríguezJorge Montes Nóvoa

Deseño de Interfaces Web (2020-2021)

Módulo de 2º curso do Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web con un total de 157 horas que se repartirán ao longo do curso en 9 sesións semanais.