2º Desenvolvemento de Aplicacións Web

Proxecto de Desenvolvemento de Aplicacións Web (PFC - Xuño 2021)
Luisa AreánJorge Montes Nóvoa

Proxecto de Desenvolvemento de Aplicacións Web (PFC - Xuño 2021)

A realización do proxecto ven a poñer en valor os coñecementos adquiridos ó longo do ciclo formativo. O conxunto de actividades desempeñadas nos diferentes módulos agrupanse para a creación dunha única actividade que as inclúe a todas.

Despregamento de Aplicacións Web (2020-2021)
Juan Manuel Carballo Lamas

Despregamento de Aplicacións Web (2020-2021)

Módulo de 2º curso do C.S. de Desenvolvemento de Aplicacións Web, con un total de 88 horas que serán impartidas en 5 sesións semanais